Hier vind je de veelgestelde vragen (FAQ) | StudiJob

Veelgestelde vragen

Hmmm, zit je met een vraag? Dat kunnen we ons voorstellen in deze uitzonderlijke tijd! Voordat je ons mailt, belt, opzoekt, een postduif stuurt… Veel vragen hebben we al eens beantwoord. En misschien komt die van jou nou net hier terug. Daarom hebben we de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Zit die van jou er niet tussen? Dan horen we dat graag! Deze vragen stellen jullie het meest:

Belangrijke updates

Wijzigingen ten aanzien van fase A en B:

Fase A

Een uitzendkracht start met een arbeidsovereenkomst in Fase A. Meestal is dit een overeenkomst met uitzendbeding, dit betekent dat als de opdracht eindigt ook het contract van de uitzendmedewerker eindigt afhankelijk van de te hanteren aanzegtermijn (na 26 weken geldt een termijn van 10 dagen). Pensioen: vanaf heden start na 8 gewerkte weken in fase A de pensioenopbouw bij StiPP-pensioen (StiPP-basis) > 8% werkgeversbijdrage.

Daarnaast is de duur van Fase A verkort van 78 gewerkte weken naar 52 gewerkte weken. 2022 was een overgangsjaar (voor uitzendkrachten die zijn gestart op of na 3 januari 2022 was direct de termijn van 52 weken gewerkte weken van toepassing).

Vanaf 2023 worden bij de gewerkte weken ook de weken waarin de uitzendkracht vakantie heeft opgenomen meegeteld. StudiJob houdt de gewerkte weken bij. Om dit goed te kunnen doen is het van belang dat de uren op tijd worden geschreven (liefst wekelijks) en niet worden opgespaard.

Fase B

In fase B wordt gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (contract zonder uitzendbeding én met einddatum). De maximale duur van fase B is  verkort van 4 naar 3 jaar. 2022 was een overgangsjaar (voor uitzendkrachten die op of na 3 januari 2022 waren gestart in fase B was direct de nieuwe termijn van 3 jaar van toepassing).

In fase B mogen maximaal 6 contracten worden gesloten zonder dat dit leidt tot een contract voor onbepaalde tijd. Pensioen: na 8 + 52 weken neemt de uitzendkracht deel aan de StiPP Plus regeling > 8% werkgeversbijdrage + 4% medewerkersbijdrage.

Deze vind je in de app onder “loonstroken”.

Bij de HvA is de internetvergoeding vanaf dit jaar verhoogd. De wijziging hiervan hebben we op tijd aan onze softwareleverancier doorgegeven (aangezien wij dit niet zelf kunnen aanpassen), echter is het ze door onderbezetting nog niet gelukt  om dit in orde te maken. Verwachting is dat het voor de verloning in week 4 geregeld zal zijn. Zodra dit is geregeld zullen wij met terugwerkende kracht alle eerder betaalde internetvergoedingen corrigeren.

Over StudiJob

Je kan ons mailen, bellen of digitaal bezoeken. Mail ons via info@studijob.nl of bel naar 020 – 535 3460. Ons kantoor vind je op de Sarphatistraat 131a in Amsterdam. De postcode is 1018 GD.

Wanneer jij wilt! StudiJob is elke werkdag geopend van 08:45 tot 17:15 uur. We staan altijd voor je klaar.  Tijdens kantooruren kun je ons gewoon telefonisch bereiken. Stuur anders even een mailtje naar info@studijob.nl of een chat via de webportal dan komen we zsm bij je terug!

StudiJob staat en gaat voor gelijke behandeling. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, leeftijd, ras en/of geslacht, staan wij niet toe. Wij staan 100% achter al onze medewerkers die niet meewerken aan discriminatie.

Wij (StudiJob):

 • ondersteunen of faciliteren discriminatie niet;
 • nemen geen discriminerende verzoeken aan;
 • geven onze medewerkers duidelijke instructie en training over het omgaan met discriminerende verzoeken;
 • vinden dat het tegengaan van discriminatie begint bij goed voorbeeldgedrag;
 • hebben het thema discriminatie continu op de agenda staan.

Hoe doen wij dit?
Medewerkers moeten zich te allen tijden en door alle lagen in de onderneming gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminerende verzoeken en op te komen tegen discriminatie. Wij maken het onderwerp laagdrempelig en bespreekbaar en scheppen een omgeving waarin medewerkers zich vrij en veilig voelen om eventuele misstanden aan de kaak te stellen.

StudiJob voert een actief beleid en werkwijze om discriminatie onder eigen personeel en flexwerkers te voorkomen. Dit doen wij door op die momenten die ertoe doen en ons statement na te leven. Voorbeelden hiervan zijn:

Aandacht in de basistraining
In de basistraining voor nieuwe medewerkers wordt ruimschoots aandacht besteed aan het thema discriminatie. Waar krijg je mee te maken, hoe ga je om met verzoeken die niet door de beugel kunnen en wat kan je doen om het te voorkomen en te weerleggen? Aan de hand van een video’s over discriminatie gaan de nieuwe medewerkers met elkaar in gesprek over de vragen.

StudiJob maakt tevens gebruik van de materialen behorende bij de ABU campagne ‘Werk jij mee? Zeg nee!’, waaronder de discriminatiewaaier en de website: www.werkjijmeezegnee.nl (incl. spieksheet).

Opgenomen in onze normen en waarden
StudiJob hanteert uitgewerkte normen en waarden waarin o.a. is vastgelegd dat wij niet discrimineren. Deze normen en waarden worden met iedere nieuwe medewerker besproken en de afspraak is dat we elkaar houden aan deze normen en waarden. Hierin staat o.a. vermeld:

 • Je discrimineert niet op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke gezindheid, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, soort arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk), arbeidsduur (voltijd of deeltijd) of enige andere irrelevante grond. Wij kijken alleen naar iemands vaardigheden, competenties en talenten, dit geldt voor onze directe medewerkers, onze uitzendkrachten en ons gehele wervings- en selectieproces.

De medewerker tekent apart een document waarin hij of zij aangeeft conform deze normen en waarden te zullen werken. Jaarlijks worden deze normen en waarden plenair besproken en indien nodig aangepast. Het werken conform deze normen en waarden wordt in de persoonlijke functioneringsgesprekken besproken en medewerkers worden hierop beoordeeld.

Geen discriminerende uitingen in onze vacatureteksten 
In onze vacatureteksten maken wij geen onderscheid of geven we voorkeuren aan. Voordat de vacatureteksten online komen worden ze gecontroleerd op directe en indirecte discriminerende uitingen.

Door in onze algemene voorwaarden het expliciet op te nemen bij het artikel dat gaat over het selecteren van uitzendkrachten
Deze algemene voorwaarden worden aan iedere opdrachtgever verstrekt:

Artikel 23. Selectie van uitzendkrachten

 • De uitzendkracht wordt door de Uitzendonderneming gekozen enerzijds aan de hand van zijn hoedanigheden en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door de Opdrachtgever aangedragen functievereisten.
 • Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdend met ras, godsdienst, geslacht en/of handicap, kunnen niet door de Opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door de Uitzendonderneming niet worden gehonoreerd.

Steeds terugkerend onderwerp van overleg
In ons Plenair Frontoffice Overleg wordt iedere 2 weken aandacht besteed aan ons anti-discriminatie en diversiteitsbeleid (vast onderdeel van de agenda). Casussen worden besproken en waar nodig worden nieuwe maatregelen genomen. Indien een actuele situatie zich voordoet met betrekking tot dit onderwerp zal dit in het eerstvolgende overleg besproken worden, maar in ieder geval binnen 1 week.

Ons scherp te houden door mee te werken aan mystery calls
StudiJob werkt altijd mee aan onderzoeken (zoals die vanuit de ABU). Tevens organiseren wij in overleg met onze opdrachtgevers mystery calls. Na afloop van het gesprek wordt de medewerker direct geïnformeerd over zijn deelname en wordt zijn handelen geëvalueerd. Met deze werkwijze krijgen wij niet alleen inzicht in waar we nog beter moeten bijsturen of optreden, maar wordt de medewerker eveneens direct ‘on the job’ getraind. De resultaten van deze onderzoeken worden in het Plenair Overleg besproken.

Klachtenprocedure

Klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij directie danwel de vertrouwenspersoon:

Muriël Hillenius, muriel.hillenius@groeifabriek.nl. Het postadres waar een klacht kan worden ingediend is: StudiJob Career Services  | t.a.v. de vertrouwenspersoon | Sarphatistraat 131A | 1018 GD  Amsterdam.

Daarnaast kan jij, mocht jij het gevoel hebben dat er sprake (is) geweest van discriminatie, natuurlijk altijd melding maken bij het officiële meldpunt dat wij hier in Nederland voor hebben: https://www.discriminatie.nl/index.html#/meld_discriminatie/ .

Borging
Het antidiscriminatie beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw beoordeeld door directie.

Inschrijven bij StudiJob

Easy! Gewoon via ons inschrijfformulier (klik op inschrijven rechts bovenaan de site). Leuk dat je voor ons komt werken! Als je op een vacature reageert is het niet nodig om je alsnog apart in te schrijven dan ben je reeds bij ons bekend en vragen wij uiteraard om een akkoord om je gegevens te mogen bewaren.

Die worden netjes in ons digitale archief bewaard! En ook weer automatisch verwijderd na de verplichte bewaartermijn. Komt helemaal goed dus. Lees voor meer info onze privacy statement.

Stuur gewoon een mailtje naar info@studijob.nl. Zo simpel is het. Wel jammer dat je bij ons weggaat!

Vragen over Tigris

Zie hier de handleiding voor uitzendkrachten!

Zie hier de handleiding voor opdrachtgevers!

Een tijdje terug heeft iedereen van ons een mail gekregen met de uitnodiging voor onze nieuwe portal. Deze link is inmiddels verlopen. Stuur ons een berichtje en je ontvangt een nieuwe aanmeldlink!

Nieuwe kandidaten die zich bij ons inschrijven ontvangen zodra er een plaatsing is de inloggegevens voor de Mijn StudiJob omgeving.

Het aanvragen van reserveringen kun je alleen doen aan de hand van je timesheet. Iedere week kun je een nieuw urenbriefje openen en krijg je dus de kans om je reserveringen uit te laten keren.

We hebben een handige instructievideo gemaakt waarin we dit uitleggen. Bekijk deze hier.

Je kunt je timesheet na het indienen van je uren, nog steeds bekijken. Ga naar: ‘mijn opdrachtgevers’ en klik dan op: ’timesheets’.

Bekijk jouw loonstroken in 3 simpele stappen:

 1. Je bent ingelogd in je tigris account
 2. Je bevindt je op de hoofdpagina
 3. Rechts bovenaan vind je ‘Loonstroken’. Als je daarop klikt kom je in het overzicht van jouw loonstroken.

We zijn overgegaan naar nieuwe loonstroken die overzichtelijker zijn. Wij vinden deze een stuk beter dan de vorige versie. Jullie ook? Vanaf heden worden deze toegepast. Bij de overgang is alles geïmporteerd en zijn de actuele reserveringsstanden overal gelijk door de import. Deze gegevens en de opbouw daarvan kloppen echter wel. Vanaf nu ga je per week de verschillen zien. Vanaf heden heeft StudiJob zelf de mogelijkheid om de loonstroken te verzenden naar de portal / app. Na de loonrun zullen wij ervoor zorgen dat de loonstroken zsm in de portal verschijnen!

Loon en reservering

Simpel! Gewoon via de portal. Als het goed is heb je de inloggegevens gekregen bij het tekenen van je contract. Lukt het niet? Of heb je andere vragen? Bel ons dan even! 020-5353460.

Wat zijn toeslaguren?
Toeslaguren zijn het aantal uren dat een werknemer op onregelmatige tijden heeft gewerkt. In sommige situaties krijgen medewerkers extra betaald als zij op zon- en feestdagen werken of bijvoorbeeld buiten kantoortijden. Medewerkers krijgen een toeslag bovenop hun normale uurloon, omdat zij op een bijzondere tijd werken.

Heb ik recht op toeslaguren?
Dat is afhankelijk per opdrachtgever. Voor de UvA en de HvA heb je sowieso recht op toeslaguren! Werk jij voor een andere opdrachtgever en twijfel je hierover? Kijk dan op je uitzendbevestiging, daar staat het namelijk aangegeven. Je vindt het specifiek onder opsommingsteken K.

Wanneer heb ik recht op toeslaguren?
Dit verschilt per opdrachtgever. Hieronder het overzicht van de UvA en de HvA:

UvA:

 • Je hebt recht op 140% als je na 20:00 werkt of op een zaterdag moet werken;
 • Moet je op zondag werken? Dan heb je recht op 175%.

HvA:  

 • Je hebt recht op 120% vanaf 18:00 als je langer doorwerkt dan 20:00. Dus stop je om 19:45? Dan heb je geen recht op toeslag;
 • op de zaterdagen en zondagen heb je recht op 140%.

Hoe schrijf ik mijn toeslaguren in Tigris?
Bij het registreren van de uren kun je kiezen uit de beschikbare uursoorten.

Heb jij recht op toeslaguren selecteer deze dan en vul je uren in.

Daarna controleert de opdrachtgever de ingevulde uren en keurt deze vervolgens goed.

Elke week word je uiterlijk donderdag uitbetaald. Daarom is het belangrijk dat jij uiterlijk maandagochtend je uren doorgeeft. Geef je jouw declaraties ook even voor dinsdagmiddag 17:00 uur door? Thanks! Daar wordt iedereen blij van.

Reserveringen zijn een soort spaarpotjes, die je opbouwt als percentage van je bruto uurloon. Hieruit kun je bijvoorbeeld vakantiedagen opnemen. Als je dan een dag vrij wilt, ontvang je wel gewoon je loon. Super fijn!

Naast je bruto uurloon bouw je in fase A 22% aan reserveringen op. De reserveringen bestaan voor fase A uit: Vakantiedagen, vakantiegeld, kort verzuim en feestdagen.

Voor fase B bestaan de reserveringen uit: Vakantiegeld en vakantiedagen.  Het percentage dat je opbouwt aan reserveringen ligt iets lager aangezien kort verzuim en feestdagen (artikel 27) bij Fase B worden doorbetaald (mits deze dag op jouw vaste werkdag valt). Let op: Goede vrijdag wordt niet gezien als vrije dag.

Reserveringen kun je opnemen in de portal.

Vul je timesheet in. Onder  het kopje ‘reservering’ zie je direct jouw beschikbare saldo aan reserveringsuren en vakantiegeld. Bepaal welke reserveringen je wil opnemen en klik op ‘deze week’ of ‘alle’, afhankelijk van de periode waarover jij je reserveringen wil laten uitkeren.

We hebben een handige instructievideo gemaakt waarin we dit uitleggen. Deze kun je hier bekijken.

Iedereen betaalt belasting, en dan is het wel fijn om te weten hoe dat nou eigenlijk in elkaar steekt.
Zo krijg je, als het jaar is afgesloten, een jaaropgave van StudiJob. Hierin staat hoeveel salaris je hebt ontvangen en hoeveel belasting en premies je hebt moeten afstaan. Op het moment dat je belastingaangifte doet over een jaar, zal de belastingdienst verrekenen of er teveel of te weinig is betaald aan belasting en kun je daardoor dus soms geld terugkrijgen van de belastingdienst. In deze tekst vind je kort wat uitleg over hoe het werkt en tips over hoe je kan zorgen dat je op dit moment minder belasting betaalt.

Omdat StudiJob wekelijks een verloning heeft, gebruiken wij de ‘witte weektabel’ en de ‘bijzonder-tarief tabel’.

Witte week tabel
In de witte week tabel kun je zien hoeveel belasting je betaalt over je ontvangen loon. Staat je loonheffingskorting aan? Dan zijn de eerste €150 belastingvrij. Staat je loonheffingskorting uit? Dan betaal je belasting over al je ontvangen loon.

Bijzonder tarief
Belastingheffing tegen bijzonder tarief (dit is een hoger belastingtarief) is van toepassing op:

 • uitbetaling van het vakantiegeld;
 • bonussen;
 • uitbetaling van reserveringen (zonder dat deze als uren zijn geschreven).

Reserveringen opnemen
Hoe meer salaris je ontvangt in een week, hoe meer belasting je moet betalen. Dit geldt ook bij het opnemen van reserveringen. Je kunt daardoor het beste je vakantiedagen gespreid opnemen door ze als uren toe te voegen aan je timesheet. Dit kun je doen onder het kopje ‘reserveringen’ bij je timesheet. Bekijk hier het stappenplan.

Dit kun je ook verspreiden over een aantal weken. Je kunt je reserveringen ook in één keer opnemen, maar je raadt het al: dan betaal je meer belasting.  Wil je dat er zo min mogelijk wordt ingehouden dan raden wij het volgende aan:

 • Neem je reserveringen verspreid op en schrijf ze niet op één dag of in één week;
 • Zorg ervoor dat je loonheffingskorting aan staat als je vanuit StudiJob de meeste inkomsten ontvangt (dit mag je namelijk maar bij één werkgever tegelijkertijd aan hebben staan);
 • Wil je je loonheffingskorting wijzigen? Stuur dan dit formulier ingevuld naar backoffice@studijob.nl.

Heb je verder nog vragen? Dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Tja, wat betekenen al die cijfers eigenlijk? Geen gekke vraag. In ieder geval hoeveel uur je hebt gewerkt en hoeveel je daarvoor bruto betaald krijgt. Maar ook hoeveel belasting en pensioen je hebt afgedragen. Onderaan zie je nog je netto salaris, dat bedrag krijg je uiteindelijk op je bankrekening. Mocht je andere vragen hebben over je loonstrook neem dan contact op met de backoffice via: backoffice@studijob.nl

Oeps! Waarschijnlijk gaat er dan iets mis aan onze kant. Neem even contact met ons op! Bel naar 020-5353460 of mail naar info@studijob.nl. Dan fixen we het voor je.

Loonheffingskorting is een korting op jouw belasting. Daardoor betaal jij minder belasting, en krijg jij meer loon! Super chill. Je mag dit wel maar bij één werkgever tegelijk toepassen.

Wil je weten hoe het precies in elkaar steekt? Bekijk dan het kopje: ‘hoe werkt het met belasting?’.

Benieuwd naar de CAO voor Uitzendkrachten van 2021-2023? Je vindt ‘m hier.

Contract

Ja! Als je langer dan 8 weken voor een uitzendorganisatie werkt, dan val je onder de basisregeling. Anders niet. Werk je langer dan 52 weken? Dan val je zelfs onder de plusregeling. Werk je voor de HvA dan gelden er andere afspraken die we tijdens het gesprek met jou zullen toelichten.

Ja! Zit je in fase A? Dan is je opzegtermijn 1 dag. Zit je in fase B? Dan is je opzegtermijn ook langer; te weten 1 maand.

De UvA heeft sinds 2021 een maandelijkse internetvergoeding.

In deze bijlage over internetvergoeding vind je hier meer informatie over. Lees dit goed door!

Mocht je vragen hebben of tegen problemen aanlopen, neem vooral contact met ons op.

 

Yesss, jij bouwt een reservering voor je vakantiedagen op. Dat is 10,87% van je bruto uurloon. Je kan dit gedurende je werk elk moment opnemen. Eigenlijk een soort spaarpotje dus!

Ben je ziek? Vervelend. Laat het eerst je werkplek snel weten! Bel ons daarna ook even, dan kunnen we je ziekmelding direct verwerken. Wij zijn vanaf 08:45 uur bereikbaar op 020-5353460. Krijg je ons door de huidige situatie niet te pakken, probeer het dan later of stuur ons een mail. Ben je weer beter? Laat het dan ook even weten.

Hmm, dat ligt eraan. Het verschilt per werkplek. Check het dus even bij je opdrachtgever of bij ons!

Fase A is super flexibel, en daardoor ideaal voor jou én de werkgever. Wat het inhoudt? Nou, eigenlijk dat je elk moment kan stoppen. Je blijft 52 werkweken in deze fase, daarna stroom je door naar fase B. Gedurende deze lange periode helpen wij je dolgraag bij het vinden van een nieuwe (bij)baan.

Fase B is minder flexibel voor jou en de werkgever. Maar niet minder chill! Je bepaalt samen hoe lang je aan de slag gaat, en het aantal uur per week. Je contract heeft dan ook een vaste einddatum. Fase B duurt maximaal 3 jaar met maximaal 6 contracten.

Trainingen

Wij bieden verschillende trainingen aan, zodat jij de beste versie van jezelf wordt. Denk aan persoonlijke coaching, communicatieve trainingen en personal branding. Schrijf je snel in en investeer in je toekomst! Bekijk onze trainingen. 

De trainingen zijn gratis voor StudiJobbers. Yeah!

Een training gevonden die bij jou past? Leuk! Meld je dan snel aan via de aanmeldknop bij de training die je wil volgen. Easy!

Ramona staat voor je klaar! Zij is hét aanspreekpunt voor trainingen en coaching. Neem dus even contact op met haar. Je kunt mailen naar ramona@studijob.nl of bellen met 020- 5353460.

Vragen omtrent WW of kort verzorgverlof

Als je in aanmerking komt voor een WW-uitkering (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering) is het zeker mogelijk om WW aan te vragen. Wij ondersteunen je hier graag bij. Dus heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Als je de noodzakelijke verzorging op je moet nemen bij ziekte van een persoon zijn de bij ons geldende regels met betrekking tot kortdurend zorgverlof van toepassing.

Contact

Heb je vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

E-mail Bellen
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×