Veelgestelde vragen

Hmmm, zit je met een vraag? Dat kunnen we ons voorstellen in deze uitzonderlijke tijd! Voordat je ons mailt, belt, opzoekt, een postduif stuurt… Veel vragen hebben we al eens beantwoord. En misschien komt die van jou nou net hier terug. Daarom hebben we de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Zit die van jou er niet tussen? Dan horen we dat graag! Deze vragen stellen jullie het meest:

Belangrijke Update aangaande de betalingen (NOW) - 15-5-2020

Het was een flinke klus om het administratief & correct te regelen, maar het is gelukt! Wij hebben de NOW betaling met terugwerkende kracht t/m week 20 vandaag (15-5) einde van de dag gedaan en goedgekeurd. Afhankelijk van welke bank je hebt, verwachten wij dat het geld dit weekend en anders uiterlijk begin volgende week op je rekening staat. Mocht je het dinsdag 19 mei nog niet hebben ontvangen, laat het ons dan even weten. Mogelijk is er dan iets verkeerd gegaan. Wij zullen de site volgende week nog updaten met meer informatie.

Referentieperiode is week 1 t/m 11 (de coronacrisis begon in week 12). We hebben gekeken naar het gemiddelde aantal uur van de eerste 11 weken (opgenomen vakantieuren, leegloop, feestdagen en kort verzuim worden in de berekening meegenomen). Ziekte en toeslaguren worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Alle uren tellen voor 100% mee. Als het duidelijk is dat je pas later bent gestart dan hebben we het gemiddelde genomen van de resterende weken nadat je begonnen bent.

Bij de nabetaling voor week 12 t/m 18 is er gekeken naar het aantal weken dat je recht hebt op de NOW. Dit hangt af van wanneer jouw werk is gestopt. Het totaal aantal uur waar je recht op hebt inclusief je opbouw aan reserveringen over dit aantal uur is in één keer uitgekeerd in week 20. Doordat dit waarschijnlijk een hoog bedrag is in één week, betaal je nu waarschijnlijk meer belasting dan normaal. Dit wordt bij de belastingaangifte automatisch gecorrigeerd, waardoor je op dat moment weer een deel terug zal ontvangen.

Vragen over het nieuwe systeem

Zie hier de handleiding voor opdrachtgevers!

Zie hier de handleiding voor uitzendkrachten!

Een tijdje terug heb je van ons een mail gekregen met de uitnodiging voor onze nieuwe portal. Deze link is inmiddels verlopen. Stuur ons een berichtje en je ontvangt een nieuwe aanmeldlink!

Het aanvragen van reserveringen kun je alleen doen aan de hand van je timesheet. Iedere week ontvang je een nieuw urenbriefje en krijg je dus de kans om je reserveringen uit te laten keren.

 

Niet alleen de opdrachtgever, maar ook wij keuren jouw uren goed. Jouw timesheet staat pas op ‘goedgekeurd’ zodra een van onze collega’s hier akkoord voor gegeven heeft.

Je kunt je timesheet na het indienen van je uren, nog steeds bekijken. Ga naar: ‘mijn opdrachtgevers’ en klik dan op: ‘timesheets’.

Bekijk jouw loonstroken in 3 simpele stappen:

 1. Je bent ingelogd in je tigris account
 2. Je bevindt je op de hoofdpagina
 3. Rechts bovenaan vind je ‘Loonstroken’. Als je daarop klikt kom je in het overzicht van jouw loonstroken.

Vragen omtrent het Corona-virus

Datum: 05/05

Beste StudiJobber,

Zoals je weet is de NOW toegekend en heb je recht op loondoorbetaling van maart tot en met mei. We zijn druk bezig om deze uitbetaling wekelijks te laten verlopen via ons nieuwe systeem. In week 19 zal je met terugwerkende kracht uitbetaald worden tot en met week 18. Vanaf week 19 krijg je dan ook wekelijks de NOW uitbetaling betaald in ieder geval tot juni. Uiteraard gaan we ook verlenging van deze maatregelen aanvragen.

Bedankt voor jullie geduld, we zijn er bijna!

Met vriendelijke groet,

Team StudiJob

Het is niet aan te raden een WW aan te vragen omdat je doorbetaald zult worden met behulp van het Noodfonds.

Ik heb een WW aangevraagd en toegekend gekregen, wat betekent dit voor mij? 

Een aantal mensen heeft zich bij ons gemeld en aangegeven een WW te hebben aangevraagd. Wij nemen met deze groep deze week contact op om te vervolgstappen te bespreken zodat zij ook in de doorbetaling kunnen worden meegenomen. Geef het dus vooral aan als je een WW hebt aangevraagd, dan kunnen we daarin meedenken.  

Neem telefonisch contact op met je leidinggevende om dit te bespreken. Je kunt alleen thuis blijven of werken, als je dat met je leidinggevende hebt afgesproken.

Als je de noodzakelijke verzorging op je moet nemen bij ziekte van een persoon zijn de bij ons geldende regels met betrekking tot kortdurend zorgverlof van toepassing. Als de ziekte het coronavirus betreft, meld dit dan bij je leidinggevende en bij StudiJob.

Over StudiJob

Je kan ons mailen, bellen of digitaal bezoeken. Mail ons via info@studijob.nl of bel naar 020 – 535 3460. Ons kantoor vind je op de Sarphatistraat 131a in Amsterdam. De postcode is 1018 GD. Helaas kunnen we elkaar nu even niet fysiek zien, maar verloopt het contact tot nader orde digitaal. Zien we je online?

Wanneer jij wilt! StudiJob is elke werkdag geopend van 08:45 tot 17:15 uur. We staan altijd voor je klaar. Doordat we momenteel allemaal in een uitzonderlijke situatie zitten, werken we nu veelal vanuit huis. Tijdens kantooruren kun je ons gewoon telefonisch bereiken. We zijn bereikbaar via onze directe nummers. Stuur anders even een mailtje naar info@studijob.nl, dan komen we meteen weer bij je terug!

Zeker! Momenteel zijn we druk bezig met het implementeren van een nieuw front- & backoffice systeem, genaamd Tigris. Inmiddels zijn we live met de portal voor uitzendkrachten. Je hebt hiervoor een uitnodiging ontvangen via de mail.

StudiJob staat en gaat voor gelijke behandeling. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, leeftijd, ras en/of geslacht, staan wij niet toe. Wij staan 100% achter al onze medewerkers die niet meewerken aan discriminatie.

Wij (StudiJob):

 • ondersteunen of faciliteren discriminatie niet;
 • nemen geen discriminerende verzoeken aan;
 • geven onze medewerkers duidelijke instructie en training over het omgaan met discriminerende verzoeken;
 • vinden dat het tegengaan van discriminatie begint bij goed voorbeeldgedrag;
 • hebben het thema discriminatie continu op de agenda staan.

Hoe doen wij dit?
Medewerkers moeten zich te allen tijden en door alle lagen in de onderneming gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminerende verzoeken en op te komen tegen discriminatie. Wij maken het onderwerp laagdrempelig en bespreekbaar en scheppen een omgeving waarin medewerkers zich vrij en veilig voelen om eventuele misstanden aan de kaak te stellen.

StudiJob voert een actief beleid en werkwijze om discriminatie onder eigen personeel en flexwerkers te voorkomen. Dit doen wij door op die momenten die ertoe doen en ons statement na te leven. Voorbeelden hiervan zijn:

Aandacht in de basistraining
In de basistraining voor nieuwe medewerkers wordt ruimschoots aandacht besteed aan het thema discriminatie. Waar krijg je mee te maken, hoe ga je om met verzoeken die niet door de beugel kunnen en wat kan je doen om het te voorkomen en te weerleggen? Aan de hand van een video’s over discriminatie gaan de nieuwe medewerkers met elkaar in gesprek over de vragen.

StudiJob maakt tevens gebruik van de materialen behorende bij de ABU campagne ‘Werk jij mee? Zeg nee!’, waaronder de discriminatiewaaier en de website: www.werkjijmeezegnee.nl (incl. spieksheet).

Opgenomen in onze normen en waarden
StudiJob hanteert uitgewerkte normen en waarden waarin o.a. is vastgelegd dat wij niet discrimineren. Deze normen en waarden worden met iedere nieuwe medewerker besproken en de afspraak is dat we elkaar houden aan deze normen en waarden. Hierin staat o.a. vermeld:

 • Je discrimineert niet op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke gezindheid, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, soort arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk), arbeidsduur (voltijd of deeltijd) of enige andere irrelevante grond. Wij kijken alleen naar iemands vaardigheden, competenties en talenten, dit geldt voor onze directe medewerkers, onze uitzendkrachten en ons gehele wervings- en selectieproces.

De medewerker tekent apart een document waarin hij of zij aangeeft conform deze normen en waarden te zullen werken. Jaarlijks worden deze normen en waarden plenair besproken en indien nodig aangepast. Het werken conform deze normen en waarden wordt in de persoonlijke functioneringsgesprekken besproken en medewerkers worden hierop beoordeeld.

Geen discriminerende uitingen in onze vacatureteksten 
In onze vacatureteksten maken wij geen onderscheid of geven we voorkeuren aan. Voordat de vacatureteksten online komen worden ze gecontroleerd op directe en indirecte discriminerende uitingen.

Door in onze algemene voorwaarden het expliciet op te nemen bij het artikel dat gaat over het selecteren van uitzendkrachten
Deze algemene voorwaarden worden aan iedere opdrachtgever verstrekt:

Artikel 23. Selectie van uitzendkrachten

 • De uitzendkracht wordt door de Uitzendonderneming gekozen enerzijds aan de hand van zijn hoedanigheden en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door de Opdrachtgever aangedragen functievereisten.
 • Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdend met ras, godsdienst, geslacht en/of handicap, kunnen niet door de Opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door de Uitzendonderneming niet worden gehonoreerd.

Steeds terugkerend onderwerp van overleg
In ons Plenair Frontoffice Overleg wordt iedere 2 weken aandacht besteed aan ons anti-discriminatie en diversiteitsbeleid (vast onderdeel van de agenda). Casussen worden besproken en waar nodig worden nieuwe maatregelen genomen. Indien een actuele situatie zich voordoet met betrekking tot dit onderwerp zal dit in het eerstvolgende overleg besproken worden, maar in ieder geval binnen 1 week.

Ons scherp te houden door mee te werken aan mystery calls
StudiJob werkt altijd mee aan onderzoeken (zoals die vanuit de ABU). Tevens organiseren wij in overleg met onze opdrachtgevers mystery calls. Na afloop van het gesprek wordt de medewerker direct geïnformeerd over zijn deelname en wordt zijn handelen geëvalueerd. Met deze werkwijze krijgen wij niet alleen inzicht in waar we nog beter moeten bijsturen of optreden, maar wordt de medewerker eveneens direct ‘on the job’ getraind. De resultaten van deze onderzoeken worden in het Plenair Overleg besproken.

Klachtenprocedure

Klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij directie danwel de vertrouwenspersoon:

Muriël Hillenius, muriel.hillenius@groeifabriek.nl. Het postadres waar een klacht kan worden ingediend is: StudiJob Career Services  | t.a.v. de vertrouwenspersoon | Sarphatistraat 131A | 1018 GD  Amsterdam.

Tevens wordt er via de site:  https://www.werkjijmeezegnee.nl/meldpunt een melding gemaakt door het volgende te registreren: de datum van de melding, de functie waarover het discriminerende verzoek gaat, de standplaats, de discriminatiegrond, de branche van de opdrachtgever, hoe vaak het discriminerend verzoek door de opdrachtgever is gedaan en dat we lid zijn van de ABU.

Borging
Het antidiscriminatie beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw beoordeeld door directie.

Inschrijven bij StudiJob

Easy! Gewoon via ons inschrijfformulier (klik op inschrijven rechts bovenaan de site). Leuk dat je voor ons komt werken! Als je op een vacature reageert is het niet nodig om je alsnog apart in te schrijven dan ben je reeds bij ons bekend en vragen wij uiteraard om een akkoord om je gegevens te mogen bewaren.

Die worden netjes in ons digitale archief bewaard! En ook weer automatisch verwijderd na de verplichte bewaartermijn. Komt helemaal goed dus. Lees voor meer info onze privacy statement.

Stuur gewoon een mailtje naar info@studijob.nl. Zo simpel is het. Wel jammer dat je bij ons weggaat!

Contract

Ja! Als je langer dan 26 weken voor een uitzendorganisatie werkt, dan val je onder de basisregeling. Anders niet. Werk je langer dan 52 weken? Dan val je zelfs onder de plusregeling. Werk je voor de HvA dan gelden er andere afspraken die we tijdens het gesprek met jou zullen toelichten.

Ja! Werk jij minder dan 78 weken via ons? Dan is je opzegtermijn 1 dag. Werk jij al wat langer? Dan is je opzegtermijn ook langer; te weten 1 maand. Prima, toch?

Yesss, jij bouwt een reservering voor je vakantiedagen op. Dat is 10,87% van je bruto uurloon. Je kan dit gedurende je werk elk moment opnemen. Eigenlijk een soort spaarpotje dus!

Ben je ziek? Vervelend. Laat het eerst je werkplek snel weten! Bel ons daarna ook even, dan kunnen we je ziekmelding direct verwerken. Wij zijn vanaf 08:45 uur bereikbaar op 020-5353460. Krijg je ons door de huidige situatie niet te pakken, probeer het dan later of stuur ons een mail.

Hmm, dat ligt eraan. Het verschilt per werkplek. Check het dus even bij je opdrachtgever of bij ons!

Fase A is super flexibel, en daardoor ideaal voor jou én de werkgever. Wat het inhoudt? Nou, eigenlijk dat je elk moment kan stoppen. Je blijft 78 werkweken in deze fase, daarna stroom je door naar fase B. Gedurende deze lange periode helpen wij je dolgraag bij het vinden van een nieuwe (bij)baan.

Fase B is minder flexibel voor jou en de werkgever. Maar niet minder chill! Je bepaalt samen hoe lang je aan de slag gaat, en het aantal uur per week. Je contract heeft dan ook een vaste einddatum. Meestal duurt fase B maximaal 6 contracten in 4 jaar.

Loon en reservering

Simpel! Gewoon via de portal. Als het goed is heb je de inloggegevens gekregen bij het tekenen van je contract. Lukt het niet? Of heb je andere vragen? Bel ons dan even! 020-5353460.

Elke woensdag word je uitbetaald. Daarom is het belangrijk dat jij uiterlijk maandagochtend je uren doorgeeft. Geef je jouw declaraties ook even voor dinsdagmiddag 17:00 uur door? Thanks! Daar wordt iedereen blij van.

Reserveringen zijn een soort spaarpotjes, die je opbouwt als percentage van je bruto uurloon. Hieruit kun je bijvoorbeeld vakantiedagen opnemen. Als je dan een dag vrij wilt, ontvang je wel je gewoon loon. Super fijn!

Naast je bruto uurloon bouw je in fase A 22% aan reserveringen op. De reserveringen bestaan voor fase A uit: Vakantiedagen, vakantiegeld, kort verzuim en feestdagen.

Voor fase B bestaan de reserveringen uit: Vakantiegeld en vakantiedagen.  Het percentage dat je opbouwt aan reserveringen ligt iets lager aangezien kort verzuim en feestdagen bij Fase B worden doorbetaald (mits deze dag op jouw vaste werkdag valt). Let op: Goede vrijdag wordt niet gezien als vrije dag.

Reserveringen kun je opnemen in de portal.

Vul je timesheet in. Onder  het kopje ‘reservering’ zie je direct jouw beschikbare saldo aan reserveringsuren en vakantiegeld. Bepaal welke reserveringen je wil opnemen en klik op ‘deze week’ of ‘alle’, afhankelijk van de periode waarover jij je reserveringen wil laten uitkeren.

Tja, wat betekenen al die cijfers eigenlijk? Geen gekke vraag. In ieder geval hoeveel uur je hebt gewerkt en hoeveel je daarvoor bruto betaald krijgt. Maar ook hoeveel belasting en pensioen je hebt afgedragen. Onderaan zie je nog je netto salaris, dat bedrag krijg je uiteindelijk op je bankrekening. Mocht je andere vragen hebben over je loonstrook neem dan contact op met Michel of Muus.

Oeps! Waarschijnlijk gaat er dan iets mis aan onze kant. Neem even contact met ons op! Bel naar 020-5353460 of mail naar info@studijob.nl. Dan fixen we het voor je.

Loonheffingskorting is een korting op jouw belasting. Daardoor betaal jij minder belasting, en krijg jij meer loon! Super chill. Je mag dit wel maar bij één werkgever tegelijk toepassen.

Benieuwd naar de CAO voor Uitzendkrachten van 2019-2021? Je vindt ‘m hier.

Trainingen

Wij bieden verschillende trainingen aan, zodat jij de beste versie van jezelf wordt. Denk aan persoonlijke coaching, communicatieve trainingen en personal branding. Schrijf je snel in en investeer in je toekomst!

De trainingen zijn gratis voor StudiJobbers. Yeah!

Een training gevonden die bij jou past? Leuk! Meld je dan snel aan, want vol=vol. Je kunt mailen naar nan@studijob.nl of bellen met 020-5353466.

Nan staat voor je klaar! Zij is hét aanspreekpunt voor trainingen en coaching. Neem dus even contact op met haar. Je kunt mailen naar nan@studijob.nl of bellen met 020- 5353466.

Contact

Heb je vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

E-mail Bellen Whatsapp
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×