Veelgestelde vragen

Hmmm, zit je met een vraag? Dat kunnen we ons voorstellen in deze uitzonderlijke tijd! Voordat je ons mailt, belt, opzoekt, een postduif stuurt… Veel vragen hebben we al eens beantwoord. En misschien komt die van jou nou net hier terug. Daarom hebben we de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Zit die van jou er niet tussen? Dan horen we dat graag! Deze vragen stellen jullie het meest:

Vragen omtrent het Corona-virus

We krijgen op dit moment veel vragen over de NOW-maatregel. Er is door de overheid aangekondigd dat deze maatregel ook zal gelden voor uitzendkrachten met een fase A contract.

Op dit moment is er echter nog weinig bekend over de toepassing van deze maatregel en hoe dit in zijn werk zal gaan. Vanuit onze cao (ABU) wordt aangedrongen om hier snel duidelijkheid over te krijgen, maar er is vorige week aangegeven dat het twee weken kan duren voordat de concrete maatregelen bekend zijn.

Vorige week was het advies juist om wel WW aan te vragen, maar dat is dus niet langer zo! Het is een lastige situatie, omdat we nog niets kunnen beloven of garanderen. Of de regeling daadwerkelijk voor alle uitzendkrachten geldt, is nog de vraag. Na overleg met de ABU is het advies om deze maatregelen af te wachten, de uitzendovereenkomsten vooralsnog niet te beëindigen en uitzendkrachten in fase A niet aan te raden om WW aan te vragen. Dit advies volgen wij. De situatie voor uitzendkrachten met een fase A contract (die geen werk hebben) is nu dus dat er tijdelijk sprake is van geen werk en geen loon (tenzij je opdrachtgever daarover iets anders heeft aangegeven).

Het is een onduidelijke situatie. We vinden het heel vervelend dat we op dit moment geen concreet advies voor je hebben, behalve om de uitwerking van de NOW-maatregel af te wachten.

Als er updates zijn dan zorgen wij ervoor dat we alle uitzendkrachten hierover mailen. Heb jij tot op heden geen mail ontvangen, laat het ons vooral weten! Mocht je daarnaast behoefte hebben om hier even over te bellen, geef het vooral aan! Dan zorgen wij dat er iemand vanuit StudiJob contact met je opneemt.

Succes en sterkte de komende periode, we houden je op de hoogte! 

Onderwerp: Ontwikkelingen rondom het Corona Virus 

Datum: 18-3-2020 

 

Beste StudiJobber 

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) eind februari ook Nederland bereikt en zijn er maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.  

Middels deze mail informeren we je graag over de adviezen van het RIVM. De maatregelen die bij jouw opdrachtgever gelden zijn ook voor jou van toepassing, zorg dus dat je goed bent geïnformeerd.. Deze maatregelen kunnen regelmatig wijzigen, houd daar rekening mee.  

Een aantal opdrachtgevers kiest ervoor om tot 6 april gesloten te blijven. Hierbij wordt zo veel mogelijk geprobeerd om thuiswerken mogelijk te maken. Deze beslissing kan ertoe leiden dat er tijdelijk minder werk beschikbaar is. StudiJob is met elke opdrachtgever in gesprek om naar een oplossing te kijken zodat het werk zo veel mogelijk door kan gaan. We raden aan om goed contact te houden met je leidinggevende. Mocht je vragen hebben over de huidige situatie, neem vooral contact met ons op! Hieronder vind je in ieder geval meer informatie over onder andere hygiëne, thuiswerken en loondoorbetaling. 

Het is een nieuwe situatie, we begrijpen goed dat dit voor onduidelijkheid kan zorgen. Indien je vragen hebt over dit onderwerp, betrek ons er vooral bij! Dan kunnen we samen met de opdrachtgever kijken naar een goede oplossing. We zullen onze website updaten met vragen rondom dit onderwerp. Verder werken ook wij zoveel mogelijk vanuit huis, waardoor het kan voorkomen dat we niet direct de telefoon kunnen opnemen. Stuur ons in dat geval een mail of bel later even terug.  

Al onze fysieke afspraken doen we tot 6 april in ieder geval telefonisch danwel met behulp van Facetime, Skype of Microsoft Teams. Ondertussen gaan wij verder met onze dagelijkse werkzaamheden zoals het helpen van studenten en starters aan (bij)banen maar zijn we ook druk met het uitrollen van onze nieuwe huisstijl en het implementeren van een nieuw Front- & Backoffice systeem. Binnenkort zal ook de nieuwe website in de lucht gaan. 

Hopelijk duurt deze uitzonderlijke situatie niet te lang. Wij houden jullie op de hoogte via de social kanalen, website en mail. 

Met vriendelijke groet,  

Het team van StudiJob  

Onderwerp: Ontwikkelingen rondom het Coronavirus 

Datum: 19-3-2020 

 

Beste relatie, 

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) eind februari ook Nederland bereikt en zijn er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.  

Het kan voorkomen dat er voor een uitzendkracht tijdelijk minder werk beschikbaar is. Afhankelijk van de fase waarin een uitzendkracht zich bevindt is er recht op doorbetaling. Voor uitzendkrachten in fase A geldt geen recht op doorbetaling. Voor uitzendkrachten in fase B geldt wel een recht op doorbetaling van de gemiste uren.  

Het advies om zo veel mogelijk thuis te werken en de werktijden te spreiden wordt door veel werkgevers overgenomen. In sommige functies is thuis werken geen optie, op dat moment kan er mogelijk naar passende andere werkzaamheden worden gekeken 

Daarnaast is het belangrijk dat uitzendkrachten die op oproepbasis werkzaam zijn uiterlijk 4 dagen voor een dienst kunnen worden geannuleerd. Is een dienst door omstandigheden korter van tevoren geannuleerd, dan behoudt de uitzendkracht (ongeacht de fase) recht op het volledige loon dat zou worden verdiend. Heeft de uitzendkracht recht op het gemiste loon? Deze uren kunnen op de reguliere manier worden gedeclareerd en worden uitgekeerd. 

Uiteraard denken wij graag mee en zijn vragen welkom! Het is een nieuwe situatie, waardoor onduidelijkheid kan ontstaan. We vertrouwen erop dat we in goed overleg steeds tot een goede oplossing kunnen komen voor alle partijenWe zullen onze website updaten met vragen rondom dit onderwerp. Op dit moment zijn er dagelijks updates over de maatregelen vanuit de overheid. Wij proberen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. 

Wij werken voorlopig ook zo veel mogelijk vanuit huis. Alle fysieke afspraken doen we tot 6 april in ieder geval telefonisch dan wel met behulp van Facetime, Skype of Microsoft Teams. Ook onze werving en selectie doen we voorlopig digitaal. We denken graag mee over oplossingen om kennismakingen tussen kandidaat en opdrachtgever digitaal te laten verlopen. Intussen gaan wij verder met het uitrollen van onze nieuwe huisstijl en het implementeren van een nieuw Front- & Backoffice systeem. Binnenkort zal ook de nieuwe website in de lucht gaan.  

Vanuit StudiJob ontvangen de uitzendkrachten ook een bericht met informatie over het coronavirus en de maatregelen naar aanleiding hiervan. Die brief vind je terug in de bijlage. Wij houden jullie op de hoogte via de social media kanalen, website en mail. 

Op deze manier hopen wij deze lastige periode in goede samenwerking door te komen. 

Met vriendelijke groet, 

Team StudiJob 

Als je ziekteverschijnselen vertoont, in een risicogebied bent geweest en/of contact hebt gehad met een corona-patiënt meld dit dan bij je leidinggevende en bij StudiJob. Blijf of ga naar huis en schakel de huisarts alleen in als het nodig is.

Neem telefonisch contact op met je leidinggevende om dit te bespreken. Je kunt alleen thuis blijven of werken, als je dat met je leidinggevende hebt afgesproken.

Van isolatie is sprake als je zelf ziek bent. Van quarantaine is sprake als je zelf niet ziek bent, maar in contact bent geweest met een patiënt met een bewezen infectie. Meestal is er sprake van thuisquarantaine. Je moet dan thuis moet blijven totdat zeker is dat je niet besmettelijk bent voor anderen. Of je in quarantaine moet wordt beslist door huisarts of GGD, dat kun je niet zelf beslissen. Bij quarantaine wordt je loon gewoon doorbetaald.

Als je de noodzakelijke verzorging op je moet nemen bij ziekte van een persoon zijn de bij ons geldende regels met betrekking tot kortdurend zorgverlof van toepassing. Als de ziekte het coronavirus betreft, meld dit dan bij je leidinggevende en bij StudiJob.

Inmiddels gaan er zo goed als geen vluchten meer dus is reizen naar een risicovol gebied niet mogelijk. Wij kunnen je niet verbieden om momenteel met vakantie te gaan, maar verstandig is dit niet. Wij raden het dan ook af. Als je op vakantie zou gaan naar een gebied wat nu een risicogebied blijkt te zijn, dan zullen veel verzekeringen de annuleringskosten vergoeden. Neem daarover contact op met je verzekerings-maatschappij.

Als je thuis door kunt werken, wordt het loon uiteraard gewoon doorbetaald. Kun je thuis niet aan de slag dan hangt de loondoorbetaling af van welk contract je hebt:

  • In fase A met uitzendbeding geldt geen recht op loondoorbetaling en stopt het loon totdat de werkzaamheden weer starten. Zou je gewerkt hebben in de 4 dagen nadat het werk wegvalt dan worden deze uren nog wel uitbetaald.
  • In fase B heb je wel recht op loondoorbetaling. In dit geval heb je recht op het gemiddelde aantal uren dat je de afgelopen 13 weken hebt gewerkt.

Wij zijn in gesprek met alle opdrachtgevers. Indien er voor jou nog aanvullende afspraken gelden, laten we je dit uiteraard zsm weten.

 

Op deze link van de FNV staat hier informatie over. Deze regeling geldt niet voor uitzendkrachten in fase A vanwege het uitzendbeding. In de fase A overeenkomst is een uitsluiting van loondoorbetaling opgenomen waardoor in de eerste 78 gewerkte weken de kennisgevingstermijn van 10 dagen niet van toepassing is. In fase A geldt dat bevestigde diensten uiterlijk 4 dagen van tevoren moeten worden geannuleerd. Voor die diensten geldt dan nog wel het recht op loondoorbetaling van de volledige dienst.

Hierover is nog veel onduidelijk doordat de overheid bezig is met het Noodpakket aan maatregelen (NOW). Zit je in fase A (>26 weken) en kom je voor lange tijd zonder werk te zitten, dan heb je normaliter de optie om tijdelijk WW aan te vragen. Dit kan via deze link

Wij merken echter dat het UWV anders aangeeft. Mogelijk komt er vanuit de overheid een oplossing vanuit het Noodpakket danwel een versoepeling in de aanvraagprocedure voor uitzendkrachten in fase A. Hierover is op dit moment nog veel onduidelijk. Wij houden het goed in de gaten en zullen de info updaten zodra we meer weten.

Bericht vanuit de ABU:

Misverstanden over NOW
De NOW is helaas nog niet in detail bekend. Wel merken we dat er veel geruchten en misverstanden rondgaan. We horen bijvoorbeeld dat UWV afwijzingen voor WW-aanvragen stuurt en verwijst naar de NOW, omdat werkgevers op grond van deze regeling gewoon loon zouden moeten doorbetalen. Dit is echt voorbarig. Immers, de NOW wordt nog nader uitgewerkt en heeft nog geen basis in wetten en regelgeving. Bovendien kan UWV niet weten welke uitzenders voldoen aan de eis van minimaal 20% omzetverlies. We hebben dit aangegeven bij UWV en inmiddels wordt dit rechtgetrokken. 
Ook de vraag of uitzendcontracten nu wel of niet beëindigd mogen worden komt vaak terug. Het zal duidelijk zijn dat de regeling voorwaarden zal stellen. Maar hoe dit precies wordt vormgegeven, is gewoon nog niet bekend. Hoe vervelend ook, op dit moment kunnen we hier geen instructies geven. Wel proberen we de pijnpunten van de mogelijke uitwerkingen van de regeling duidelijk aan te geven bij SZW. 

Over StudiJob

Je kan ons mailen, bellen of digitaal bezoeken. Mail ons via info@studijob.nl of bel naar 020 – 535 3460. Ons kantoor vind je op de Sarphatistraat 131a in Amsterdam. De postcode is 1018 GD. Helaas kunnen we elkaar nu even niet fysiek zien, maar verloopt het contact tot nader orde digitaal. Zien we je online?

Wanneer jij wilt! StudiJob is elke werkdag geopend van 08:45 tot 17:15 uur. We staan altijd voor je klaar. Doordat we momenteel allemaal in een uitzonderlijke situatie zitten, werken we nu veelal vanuit huis. Tijdens kantooruren kun je ons gewoon telefonisch bereiken. We zijn bereikbaar via onze directe nummers. Stuur anders even een mailtje naar info@studijob.nl, dan komen we meteen weer bij je terug!

Zeker! Momenteel zijn we druk bezig met het implementeren van een nieuw front- & backoffice systeem, genaamd Tigris. Zodra we live gaan met de portal voor uitzendkrachten krijg je van ons een uitnodiging via de mail. We houden je hiervan op de hoogte en zullen de info hier up to date houden.

StudiJob staat en gaat voor gelijke behandeling. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, leeftijd, ras en/of geslacht, staan wij niet toe. Wij staan 100% achter al onze medewerkers die niet meewerken aan discriminatie.

Wij (StudiJob):

  • ondersteunen of faciliteren discriminatie niet;
  • nemen geen discriminerende verzoeken aan;
  • geven onze medewerkers duidelijke instructie en training over het omgaan met discriminerende verzoeken;
  • vinden dat het tegengaan van discriminatie begint bij goed voorbeeldgedrag;
  • hebben het thema discriminatie continu op de agenda staan.

Hoe doen wij dit?
Medewerkers moeten zich te allen tijden en door alle lagen in de onderneming gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminerende verzoeken en op te komen tegen discriminatie. Wij maken het onderwerp laagdrempelig en bespreekbaar en scheppen een omgeving waarin medewerkers zich vrij en veilig voelen om eventuele misstanden aan de kaak te stellen.

StudiJob voert een actief beleid en werkwijze om discriminatie onder eigen personeel en flexwerkers te voorkomen. Dit doen wij door op die momenten die ertoe doen en ons statement na te leven. Voorbeelden hiervan zijn:

Aandacht in de basistraining
In de basistraining voor nieuwe medewerkers wordt ruimschoots aandacht besteed aan het thema discriminatie. Waar krijg je mee te maken, hoe ga je om met verzoeken die niet door de beugel kunnen en wat kan je doen om het te voorkomen en te weerleggen? Aan de hand van een video’s over discriminatie gaan de nieuwe medewerkers met elkaar in gesprek over de vragen.

StudiJob maakt tevens gebruik van de materialen behorende bij de ABU campagne ‘Werk jij mee? Zeg nee!’, waaronder de discriminatiewaaier en de website: www.werkjijmeezegnee.nl (incl. spieksheet).

Opgenomen in onze normen en waarden
StudiJob hanteert uitgewerkte normen en waarden waarin o.a. is vastgelegd dat wij niet discrimineren. Deze normen en waarden worden met iedere nieuwe medewerker besproken en de afspraak is dat we elkaar houden aan deze normen en waarden. Hierin staat o.a. vermeld:

  • Je discrimineert niet op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke gezindheid, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, soort arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk), arbeidsduur (voltijd of deeltijd) of enige andere irrelevante grond. Wij kijken alleen naar iemands vaardigheden, competenties en talenten, dit geldt voor onze directe medewerkers, onze uitzendkrachten en ons gehele wervings- en selectieproces.

De medewerker tekent apart een document waarin hij of zij aangeeft conform deze normen en waarden te zullen werken. Jaarlijks worden deze normen en waarden plenair besproken en indien nodig aangepast. Het werken conform deze normen en waarden wordt in de persoonlijke functioneringsgesprekken besproken en medewerkers worden hierop beoordeeld.

Geen discriminerende uitingen in onze vacatureteksten 
In onze vacatureteksten maken wij geen onderscheid of geven we voorkeuren aan. Voordat de vacatureteksten online komen worden ze gecontroleerd op directe en indirecte discriminerende uitingen.

Door in onze algemene voorwaarden het expliciet op te nemen bij het artikel dat gaat over het selecteren van uitzendkrachten
Deze algemene voorwaarden worden aan iedere opdrachtgever verstrekt:

Artikel 23. Selectie van uitzendkrachten

  • De uitzendkracht wordt door de Uitzendonderneming gekozen enerzijds aan de hand van zijn hoedanigheden en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door de Opdrachtgever aangedragen functievereisten.
  • Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdend met ras, godsdienst, geslacht en/of handicap, kunnen niet door de Opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door de Uitzendonderneming niet worden gehonoreerd.

Steeds terugkerend onderwerp van overleg
In ons Plenair Frontoffice Overleg wordt iedere 2 weken aandacht besteed aan ons anti-discriminatie en diversiteitsbeleid (vast onderdeel van de agenda). Casussen worden besproken en waar nodig worden nieuwe maatregelen genomen. Indien een actuele situatie zich voordoet met betrekking tot dit onderwerp zal dit in het eerstvolgende overleg besproken worden, maar in ieder geval binnen 1 week.

Ons scherp te houden door mee te werken aan mystery calls
StudiJob werkt altijd mee aan onderzoeken (zoals die vanuit de ABU). Tevens organiseren wij in overleg met onze opdrachtgevers mystery calls. Na afloop van het gesprek wordt de medewerker direct geïnformeerd over zijn deelname en wordt zijn handelen geëvalueerd. Met deze werkwijze krijgen wij niet alleen inzicht in waar we nog beter moeten bijsturen of optreden, maar wordt de medewerker eveneens direct ‘on the job’ getraind. De resultaten van deze onderzoeken worden in het Plenair Overleg besproken.

Klachtenprocedure

Klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij directie danwel de vertrouwenspersoon:

Muriël Hillenius, muriel.hillenius@groeifabriek.nl. Het postadres waar een klacht kan worden ingediend is: StudiJob Career Services  | t.a.v. de vertrouwenspersoon | Sarphatistraat 131A | 1018 GD  Amsterdam.

Tevens wordt er via de site:  https://www.werkjijmeezegnee.nl/meldpunt een melding gemaakt door het volgende te registreren: de datum van de melding, de functie waarover het discriminerende verzoek gaat, de standplaats, de discriminatiegrond, de branche van de opdrachtgever, hoe vaak het discriminerend verzoek door de opdrachtgever is gedaan en dat we lid zijn van de ABU.

Borging
Het antidiscriminatie beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw beoordeeld door directie.

Inschrijven bij StudiJob

Easy! Gewoon via ons inschrijfformulier (klik op inschrijven rechts bovenaan de site). Leuk dat je voor ons komt werken!

Die worden netjes in ons digitale archief bewaard! En ook weer automatisch verwijderd na de verplichte bewaartermijn. Komt helemaal goed dus. Lees voor meer info onze privacy statement.

Stuur gewoon een mailtje naar info@studijob.nl. Zo simpel is het. Wel jammer dat je bij ons weggaat!

Contract

Ja! Als je langer dan 26 weken voor een uitzendorganisatie werkt, dan val je onder de basisregeling. Anders niet. Werk je langer dan 52 weken? Dan val je zelfs onder de plusregeling. Werk je voor de HvA dan gelden er andere afspraken die we tijdens het gesprek met jou zullen toelichten.

Ja! Werk jij minder dan 78 weken via ons? Dan is je opzegtermijn 1 dag. Werk jij al wat langer? Dan is je opzegtermijn ook langer; te weten 1 maand. Prima, toch?

Yesss, jij bouwt een reservering voor je vakantiedagen op. Dat is 10,87% van je bruto uurloon. Je kan dit gedurende je werk elk moment opnemen. Eigenlijk een soort spaarpotje dus!

Ben je ziek? Vervelend. Laat het eerst je werkplek snel weten! Bel ons daarna ook even, dan kunnen we je ziekmelding direct verwerken. Wij zijn vanaf 08:45 uur bereikbaar op 020-5353460. Krijg je ons door de huidige situatie niet te pakken, probeer het dan later of stuur ons een mail.

Hmm, dat ligt eraan. Het verschilt per werkplek. Check het dus even bij je opdrachtgever of bij ons!

Fase A is super flexibel, en daardoor ideaal voor jou én de werkgever. Wat het inhoudt? Nou, eigenlijk dat je elk moment kan stoppen. Je blijft 78 werkweken in deze fase, daarna stroom je door naar fase B. Gedurende deze lange periode helpen wij je dolgraag bij het vinden van een nieuwe (bij)baan.

Fase B is minder flexibel voor jou en de werkgever. Maar niet minder chill! Je bepaalt samen hoe lang je aan de slag gaat, en het aantal uur per week. Je contract heeft dan ook een vaste einddatum. Meestal duurt fase B maximaal 6 contracten in 4 jaar.

Loon en reservering

Simpel! Gewoon via e-UUR. Als het goed is heb je de inloggegevens gekregen bij het tekenen van je contract. Lukt het niet? Of heb je andere vragen? Bel ons dan even! 020-5353460.

Elke woensdag word je uitbetaald. Daarom is het belangrijk dat jij uiterlijk maandagochtend je uren doorgeeft. Geef je jouw declaraties ook even voor dinsdagmiddag 17:00 uur door? Thanks! Daar wordt iedereen blij van.

Reserveringen zijn een soort spaarpotjes, die je opbouwt als percentage van je bruto uurloon. Hieruit kun je bijvoorbeeld vakantiedagen opnemen. Als je dan een dag vrij wilt, ontvang je wel je gewoon loon. Super fijn!

Tja, wat betekenen al die cijfers eigenlijk? Geen gekke vraag. In ieder geval hoeveel uur je hebt gewerkt en hoeveel je daarvoor bruto betaald krijgt. Maar ook hoeveel belasting en pensioen je hebt afgedragen. Onderaan zie je nog je netto salaris, dat bedrag krijg je uiteindelijk op je bankrekening. Mocht je andere vragen hebben over je loonstrook neem dan contact op met Michel of Muus.

Oeps! Waarschijnlijk gaat er dan iets mis aan onze kant. Neem even contact met ons op! Bel naar 020-5353460 of mail naar info@studijob.nl. Dan fixen we het voor je.

Loonheffingskorting is een korting op jouw belasting. Daardoor betaal jij minder belasting, en krijg jij meer loon! Super chill. Je mag dit wel maar bij één werkgever tegelijk toepassen.

Reserveringen kun je opnemen in e-UUR. Je moet dan alleen even een reserveringsbriefje aanmaken. Ook kan je mailen: geef dan het aantal uren door die je wilt opnemen. Easy peasy!

Benieuwd naar de CAO voor Uitzendkrachten van 2019-2021? Je vindt ‘m hier.

Trainingen

Wij bieden verschillende trainingen aan, zodat jij de beste versie van jezelf wordt. Denk aan persoonlijke coaching, communicatieve trainingen en personal branding. Schrijf je snel in en investeer in je toekomst!

De trainingen zijn gratis voor StudiJobbers. Yeah!

Een training gevonden die bij jou past? Leuk! Meld je dan snel aan, want vol=vol. Je kunt mailen naar nan@studijob.nl of bellen met 020-5353466.

Nan staat voor je klaar! Zij is hét aanspreekpunt voor trainingen en coaching. Neem dus even contact op met haar. Je kunt mailen naar nan@studijob.nl of bellen met 020- 5353466.

Contact

Heb je vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

E-mail Bellen Whatsapp
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×