Wetswijzigingen 2023 - StudiJob Uitzendbureau

Wetswijzigingen 2023

Wijzigingen ten aanzien van fase A en B:

Fase A

Een uitzendkracht start met een arbeidsovereenkomst in Fase A. Meestal is dit een overeenkomst met uitzendbeding, dit betekent dat als de opdracht eindigt ook het contract van de uitzendmedewerker eindigt afhankelijk van de te hanteren aanzegtermijn (na 26 weken geldt een termijn van 10 dagen). Pensioen: vanaf heden start na 8 gewerkte weken in fase A de pensioenopbouw bij StiPP-pensioen (StiPP-basis) > 8% werkgeversbijdrage.

Daarnaast is de duur van Fase A verkort van 78 gewerkte weken naar 52 gewerkte weken. 2022 was een overgangsjaar (voor uitzendkrachten die zijn gestart op of na 3 januari 2022 was direct de termijn van 52 weken gewerkte weken van toepassing).

Vanaf 2023 worden bij de gewerkte weken ook de weken waarin de uitzendkracht vakantie heeft opgenomen meegeteld. StudiJob houdt de gewerkte weken bij. Om dit goed te kunnen doen is het van belang dat de uren op tijd worden geschreven (liefst wekelijks) en niet worden opgespaard.

Fase B

In fase B wordt gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (contract zonder uitzendbeding én met einddatum). De maximale duur van fase B is  verkort van 4 naar 3 jaar. 2022 was een overgangsjaar (voor uitzendkrachten die op of na 3 januari 2022 waren gestart in fase B was direct de nieuwe termijn van 3 jaar van toepassing).

In fase B mogen maximaal 6 contracten worden gesloten zonder dat dit leidt tot een contract voor onbepaalde tijd. Pensioen: na 8 + 52 weken neemt de uitzendkracht deel aan de StiPP Plus regeling > 8% werkgeversbijdrage + 4% medewerkersbijdrage.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×