Reserveringen

Hoe werkt het toch met die reserveringen?
Als uitzendkracht in Fase A bouw je reserveringen op die je kunt inzetten voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. Ook bouw je 8,33% vakantiegeld op over het brutoloon van je gewerkte uren. In fase B en C bouw je geen reserveringen op voor kort verzuim en feestdagen. Je hebt dan namelijk recht op loondoorbetaling (wat aan specifieke regels gebonden is). Op je laatste loonspecificatie kun je terugvinden hoeveel reserveringen je totaal per soort hebt opgebouwd. Om te weten hoeveel uur je per reservering kunt inzetten, deel je, als je in fase A zit het cumulatief geldbedrag onder de betreffende reservering door je bruto uurloon. Als je in fase B of C zit, worden de vakantiedagen in uren aangegeven.

Hoe vraag je je opgebouwde reserveringen uit?

Vakantiedagen
Voor vakantiedagen bouw je 10,87% over je bruto uurloon op. Je kunt deze reservering inzetten wanneer je op vakantie gaat, of bijvoorbeeld in geval van een bedrijfssluiting. Volgens de CAO voor uitzendkrachten kun je 4 of 8 uur per dag uitvragen. Als je (een deel van je) vakantiedagen wil opnemen, kun je dit doen door een e-mail te sturen naar backoffice@studijob.nl .

Vermeld hier duidelijk in:

  • Hoeveel uren je wil opnemen (als je wil weten hoeveel uur je hebt opgebouwd, klik hier om te zien waar je dit op je laatste loonstrook kunt vinden
  • Om welke reservering het gaat
  • Op welke dagen je deze wil opnemen (kan ook in het verleden)

Algemeen erkende feestdagen fase A
Algemeen erkende feestdagen volgens de ABU CAO zijn Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en de twee Kerstdagen, voor zover deze niet op zaterdag of zondag vallen. In lustrumjaren ook nog bevrijdingsdag. Op een algemeen erkende feestdag,  kun je je reserveringen voor feestdagen inzetten. Hier bouw je 3,04% over je bruto uurloon voor op. Dit kan aangegeven op dezelfde manier als de vakantiedagen.

Algemeen erkende feestdagen fase B en C
Als je in fase B of C zit heb je op de algemeen erkende feestdagen, anders dan die in het weekend vallen, recht op doorbetaling als je op die dag normaliter gewoon gewerkt zou hebben. Vraag dat aan op de gebruikelijke manier. Op dagen dat je niet kan werken door bedrijfssluiting heb je de keuze om vakantiedagen in te zetten om je inkomsten aan te vullen.

Vakantiegeld
Zoals hierboven vermeld, je bouwt 8,33% vakantiegeld op over je bruto uurloon. Dit wordt één keer per jaar uitbetaald, namelijk in de week van 1 juni. Je kunt als uitzendkracht ook tussentijds gebruik van maken van het vakantiegeld, mits je vijf aaneengesloten werkdagen op vakantie gaat (niet werkt). Je vraagt het vakantiegeld dan ook op bovenstaande wijze aan.

Kort verzuim en buitengewoon verlof (alleen fase A)
Bij kort verzuim en buitengewoon verlof kun je denken aan een tandartsbezoek, een overlijden of juist een huwelijk, of bijvoorbeeld stemmen voor verkiezingen. Je bouwt hier 0,60% over je bruto uurloon voor op. In dergelijke gevallen neem je van tevoren contact op met jouw contactpersoon bij StudiJob, door te bellen of e-mailen.
Als je in fase B of C zit, gelden er weer andere regels voor buitengewoon verlof en kort verzuim. Neem hiervoor van tevoren contact op met je consulent.
Je kunt je opgebouwde reserveringen naar eigen inzicht en volgens de regels van de CAO gebruiken. Een opdrachtgever hoeft hier niet voor te tekenen. Wanneer je uit dienst gaat, worden alle nog openstaande reserveringen aan je uitgekeerd.

Het kan belastingtechnisch gezien echter gunstiger zijn om van de reserveringen gebruik te maken, daar waar ze voor zijn bedoeld. Als je stopt met werken voor StudiJob en niet meer beschikbaar bent voor werk, worden alle reserveringen aan je uitbetaald en  gaat er altijd het bijzondere belastingtarief vanaf, en dat kan veel hoger zijn dan het belastingtarief dat over je loon gaat.  Kijk op je loonstrook wat jouw bijzonder tarief is. Stuur, als je stopt met werken voor ons even een e-mail naar backoffice@studijob.nl om te laten weten dat we de resterende reserveringen kunnen uitbetalen.
Mocht je nog vragen hebben over reserveringen, check dan eerst de CAO voor uitzendkrachten van de ABU. Onder het kopje ‘Uitzendkrachten’ staat een duidelijke uitleg over de opbouw van reserveringen. Je kunt ook altijd even bellen met ons: 020-5353460.

Uren declareren
Om je gewerkte uren te declareren werken wij met  E-uur. Zie hieronder meer informatie over het systeem:

E-uur:
Het declaratiesysteem E-uur gebruik je om je uren te declareren als je hebt gewerkt bij een van onze hogescholen, zakelijke of gemeentelijke klanten. Om in te loggen gebruik je de accountinformatie die je vanuit E-uur per mail hebt ontvangen. Om in te loggen klik hier.

Overige informatie:
Loonspecificaties: alle loonspecificaties zijn zichtbaar in E-uur.

Reserveringen:
Om verlofuren, vakantiegeld of reserveringen voor kort verzuim of feestdagen op te nemen kan je een mail sturen naar backoffice@studijob.nl of in E-uur gebruik maken van de optie ‘stel een vraag’ en geef goed aan op welke data je hoeveel verlofuren wilt opnemen (4 of 8 uur). Wij zorgen er dan voor dat het in de juiste week wordt uitgekeerd.

Ondersteuning:
Heb je ondersteuning nodig bij het maken van je urendeclaratie dan kun je hieronder de handleiding voor E-uur raadplegen of even bellen naar tel: 020 535 3460